Skip to main content

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Jsou to krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

  • First party cookie (první strany) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte.
  • Third party cookie (třetích stran) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:
  • Session cookie (krátkodobé) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
  • Persistent cookie (dlouhodobé) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí dlouhé doby. Můžete je také ručně odstranit.

Na našem webu používáme tyto cookies:

  • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu.
  • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
  • Google AdWords, Seznam Sklik - první strany, dlouhodobé. Jsou využívány ke generování seznamů publik, dále využívaných pro cílenější zobrazování relevantních reklamních formátů.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies?

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org .